Ծառայության այս պայմանները («**Պայմանները**») կառավարում են ձեր մուտքը և օգտագործումը SPY24 («մենք» կամ «մեր») առցանց մոնիտորինգի ծառայություններից («Ծառայություններ»), խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք Ծառայություններից օգտվելուց առաջ:
Ծառայություններից օգտվելով՝ դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Պայմաններով: Եթե ​​դուք օգտագործում եք Ծառայությունները կազմակերպության անունից, դուք համաձայնում եք այդ կազմակերպության համար նախատեսված սույն Պայմաններին և խոստանում եք, որ իրավասու եք կապել այդ կազմակերպությանը այս պայմաններին: Այդ դեպքում «դու»-ն և «ձեր»-ը կվերաբերեն այդ կազմակերպությանը։
Դուք կարող եք օգտվել Ծառայություններից միայն սույն Պայմաններին համապատասխան: Դուք կարող եք օգտվել Ծառայություններից միայն այն դեպքում, եթե դուք իրավունք ունեք պայմանագիր կնքել SPY24-ի հետ և որևէ գործող օրենսդրության համաձայն արգելված չեք դա անել: Ծառայությունները կարող են շարունակել փոխվել ժամանակի ընթացքում, քանի որ մենք թարմացումներ ենք թողարկում և ավելացնում նոր հնարավորություններ: Մենք ցանկացած պահի կարող ենք դադարեցնել, կասեցնել կամ փոփոխել Ծառայությունները՝ առանց ձեզ նախնական ծանուցման: Մենք կարող ենք նաև մեր հայեցողությամբ հեռացնել ցանկացած բովանդակություն մեր Ծառայություններից:
Ծրագրային ապահովում և թարմացումներ

Մեր Ծառայության օգտագործումը պահանջում է, որ դուք ներբեռնեք հաճախորդի ծրագրային փաթեթ («Ծրագրաշար»): SPY24-ը սույնով ձեզ տրամադրում է սահմանափակ, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող, չեղյալ համարվող լիցենզիա՝ օգտագործելու Ծրագրային ապահովումը՝ բացառապես Ծառայություններ մուտք գործելու համար: Ծրագրաշարն օգտագործելու ձեր լիցենզիան ինքնաբերաբար ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե դուք խախտում եք այս Պայմանները այնպես, որ ենթադրում է մեր մտավոր սեփականության իրավունքները: Սույնով մենք վերապահում ենք բոլոր իրավունքները, որոնք ուղղակիորեն չտրամադրված են սույն Պայմաններում: Դուք չպետք է հետ դարձնեք ինժեներ կամ ապակոմպիլյացիա կատարեք Ծրագրաշարը, ոչ էլ փորձեք դա անել, ոչ էլ օգնեք որևէ մեկին դա անել: Մեր ծառայությունները կարող են ավտոմատ կերպով թարմացնել Ձեր սարքի Ծրագրային ապահովումը, երբ հասանելի լինի նոր տարբերակը:
Ձեր տվյալները Ձեր գաղտնիությունը

Օգտագործելով մեր ծառայությունները՝ դուք մեզ տրամադրում եք տեղեկատվություն ձեր սարքի գործունեության, լուսանկարների և ֆայլերի մասին, որոնք գրանցված են ձեր համակարգչում կամ շարժական սարքում տեղադրված Ծրագրաշարում: Դուք պահպանում եք ձեր տվյալների ամբողջական սեփականությունը: Մենք որևէ սեփականության իրավունք չենք պահանջում դրանցից որևէ մեկին: Սույն Պայմանները մեզ որևէ իրավունք չեն տալիս ձեր տվյալների կամ մտավոր սեփականության նկատմամբ, բացառությամբ սահմանափակ իրավունքների, որոնք անհրաժեշտ են Ծառայությունները գործարկելու համար, ինչպես բացատրվում է ստորև:
Մեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ձեր թույլտվությունը, որպեսզի անենք այն, ինչ դուք խնդրում եք մեզ անել ձեր տվյալների հետ, օրինակ՝ ձեր ֆայլերը հյուրընկալելու համար: Սա ներառում է ձեզ տեսանելի արտադրանքի առանձնահատկությունները, օրինակ՝ պատկերների մանրապատկերները կամ փաստաթղթերի նախադիտումները: Այն նաև ներառում է նախագծային ընտրություններ, որոնք մենք կատարում ենք մեր Ծառայությունները տեխնիկապես կառավարելու համար, օրինակ՝ ինչպես ենք մենք ավելորդ կրկնօրինակում տվյալները՝ դրանք անվտանգ պահելու համար: Դուք մեզ տալիս եք թույլտվությունները, որոնք մենք պետք է անենք այդ բաները բացառապես Ծառայությունները մատուցելու համար: Այս թույլտվությունը տարածվում է նաև վստահելի երրորդ կողմերի վրա, որոնց հետ մենք աշխատում ենք Ծառայությունները մատուցելու համար:
Մենք չենք կիսվի ձեր բովանդակությամբ ուրիշների հետ, որևէ նպատակով, բացառությամբ իրավապահ մարմինների կամ եթե դուք մեզ ուղղորդեք: Ինչպես ենք մենք հավաքում և օգտագործում ձեր տեղեկությունները, ընդհանուր առմամբ, բացատրվում է նաև մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Դուք բացառապես պատասխանատու եք ձեր վարքագծի, ձեր տվյալների, ֆայլերի բովանդակության և այլոց հետ ձեր հաղորդակցության համար Ծառայություններից օգտվելիս: Օրինակ, ձեր պարտականությունն է ապահովել, որ դուք ունեք իրավունքներ կամ թույլտվություններ, որոնք անհրաժեշտ են սույն Պայմաններին համապատասխանելու համար:
Ձեր պարտականությունները

Ծառայությունների բովանդակությունը կարող է պաշտպանված լինել այլոց մտավոր սեփականության իրավունքներով: Խնդրում ենք մի հավաքեք տվյալները, եթե դրա իրավունքը չունեք: Դուք, ոչ թե SPY24-ը, լիովին պատասխանատու և պատասխանատու կլինեք այն ամենի համար, ինչ պատճենում եք, վերբեռնում, ներբեռնում կամ այլ կերպ օգտագործում Ծառայություններից օգտվելիս:
Դուք չպետք է վերբեռնեք երրորդ անձանց տվյալները Ծառայություն առանց նրանց նախնական համաձայնության, դուք համաձայնում եք տեղեկացնել բոլորին, ում կարող եք ձայնագրել, որ նրանց հեռախոսի, համակարգչի կամ ինտերնետի գործունեությունը ենթակա է ձայնագրման և արխիվացման:
Դուք համաձայնում եք Ծրագրային ապահովման տեղադրմանը միայն այն համակարգչում, որին պատկանում եք կամ այն ​​համակարգչում, որի տեղադրման հստակ թույլտվություն է ստացել:
Դուք, և ոչ SPY24-ը, պատասխանատու եք ձեր բոլոր տվյալների պահպանման և պաշտպանության համար: SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրի ձեր տվյալների որևէ կորստի կամ կոռուպցիայի համար, ինչպես նաև որևէ ծախսերի կամ ծախսերի համար, որոնք կապված են ձեր տվյալների կրկնօրինակման կամ վերականգնման հետ:
Եթե ​​ձեր կոնտակտային տվյալները կամ ձեր հաշվի հետ կապված այլ տեղեկություններ փոխվեն, դուք պետք է անհապաղ տեղեկացնեք մեզ և պահեք ձեր տեղեկությունները ընթացիկ: Ծառայությունները նախատեսված չեն ձեր կողմից օգտագործելու համար, եթե դուք 18 տարեկանից ցածր եք: Համաձայնելով այս Պայմաններին՝ դուք մեզ ներկայացնում եք, որ 18 տարեկանից բարձր եք:
Հաշվի անվտանգություն

Դուք պատասխանատվություն եք կրում գաղտնաբառի պաշտպանության համար, որն օգտագործում եք Ծառայություններ մուտք գործելու համար և համաձայնում եք չհրապարակել ձեր գաղտնաբառը որևէ երրորդ կողմի: Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր հաշվում օգտագործվող ցանկացած գործունեության համար, անկախ նրանից՝ դուք լիազորել եք այդ գործունեությունը, թե ոչ: Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք SPY24-ին ձեր հաշվի ցանկացած չարտոնված օգտագործման մասին: Դուք ընդունում եք, որ եթե ցանկանում եք պաշտպանել ձեր տվյալների փոխանցումը Ծառայություններին, ապա ձեր պարտականությունն է օգտագործել անվտանգ կոդավորված կապ՝ Ծառայությունների հետ հաղորդակցվելու համար:
SPY24 սեփականություն

Այս պայմանները ձեզ որևէ իրավունք, կոչում կամ շահ չեն տալիս Ծառայությունների, Ծրագրային ապահովման կամ Ծառայությունների բովանդակության նկատմամբ: Ծրագրային ապահովումը և այլ տեխնոլոգիաները, որոնք մենք օգտագործում ենք Ծառայությունները տրամադրելու համար, պաշտպանված են ինչպես Միացյալ Նահանգների, այնպես էլ օտարերկրյա պետությունների հեղինակային իրավունքով, ապրանքային նշաններով և այլ օրենքներով: Սույն Պայմանները ձեզ իրավունք չեն տալիս օգտագործել SPY24 ապրանքանիշերը, լոգոները, տիրույթի անունները կամ ապրանքանիշի այլ առանձնահատկությունները:
Այլ բովանդակություն


Ծառայությունները կարող են պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմի կայքեր կամ ռեսուրսներ: SPY24-ը չի հաստատում և պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չի կրում դրանց առկայության, ճշգրտության, հարակից բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների համար: Դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած նման կայքերի կամ ռեսուրսների օգտագործման համար: Բացի այդ, եթե մենք ձեզ տրամադրենք որևէ ծրագրակազմ բաց կոդով լիցենզիայի ներքո, այդ լիցենզիաներում կարող են լինել դրույթներ, որոնք ուղղակիորեն հակասում են սույն Պայմաններին, որոնց դեպքում կկիրառվեն բաց կոդով դրույթները:
Ավարտ


Թեև մենք ավելի շատ կցանկանայինք, որ դուք մնաք, դուք ցանկացած պահի կարող եք դադարեցնել մեր Ծառայություններից օգտվելը: Մենք իրավունք ենք վերապահում կասեցնել կամ դադարեցնել Ծառայությունները ցանկացած պահի, պատճառներով կամ առանց պատճառի, ծանուցումով կամ առանց դրա: Օրինակ, մենք կարող ենք կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր օգտագործումը, եթե դուք չեք համապատասխանում սույն Պայմաններին, կամ օգտագործում եք Ծառայությունները ցանկացած ձևով, որը կառաջացնի մեզ իրավական պատասխանատվություն կամ կխանգարի ուրիշների կողմից Ծառայությունների օգտագործումը: Եթե ​​մենք կասեցնենք կամ դադարեցնենք ձեր օգտագործումը, մենք կփորձենք նախօրոք տեղեկացնել ձեզ և օգնել ձեզ տվյալների առբերմանը, թեև կարող են լինել որոշ դեպքեր (օրինակ՝ այս Պայմանների բազմիցս կամ կոպտորեն խախտելը, դատարանի որոշումը կամ վտանգ այլ օգտվողների համար): որտեղ մենք կարող ենք անմիջապես կասեցնել:
Ծառայությունը հասանելի է «AS-IS»


Թեև մենք ցանկանում ենք մեծ ծառայություն մատուցել, ծառայության վերաբերյալ կան որոշ բաներ, որոնք մենք չենք կարող խոստանալ: Օրինակ՝ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ», ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՌԻՍՏԻԿՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ԿԱՄ ՆԿՅԱԼԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԻ: ՄԵՆՔ ՆԱԵՎ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ԿԱՄ ՉԻ ԽԱԽՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ: SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրի ձեր համակարգչային համակարգին հասցված որևէ վնասի, տվյալների կորստի կամ կոռուպցիայի կամ այլ վնասի համար, որը բխում է Ծառայությունների կամ Ծրագրային ապահովման ձեր մուտքից կամ օգտագործումից: Որոշ նահանգներ թույլ չեն տալիս այս պարբերության մեջ նշված պատասխանատվությունից հրաժարվելու տեսակները, ուստի դրանք կարող են չկիրառվել ձեզ վրա:
Դուք գիտակցում եք, որ արտադրանքը կարող է չլինել կամ հասանելի լինել ցանկացած թվով գործոնների, առանց սահմանափակումների պարբերական համակարգի պահպանման, նախատեսված կամ չնախատեսված, Աստծո գործողությունների, ծրագրաշարի, հեռահաղորդակցման ենթակառուցվածքների տեխնիկական ձախողում, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՃԵԼԱՑՎԱԾ ԿԱՄ Տատանվող ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՄՍԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՑԹՈՒՄՆԵՐԸ: ՈՒՐԵՎ, SPY24-ը ՀԻՍՏԵՎ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ Է ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԿԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ԿԱՄ ՆԿՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔԸ: SPY24-ը ՀՐԱԺԵՇՏՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԻ ԵՎ ՈՉ ՄԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, որը բխում է կամ առնչվում է SPY24-ի կողմից Ճշգրիտ ԿԱՄ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ:
Պատասխանատվության սահմանափակում


ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՎԱԾ ԱՄԲՈՂՋ չափով, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ SPY24-ը, ՆՐԱ մասնաճյուղերը, սպաները, աշխատողները, գործակալները, մատակարարողները կամ արտոնագրողները ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՆՈՐՀԻ ՈՐԵՎԷ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ (Ա) ԱՄՆ-ի ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՄ ՇԱՀՈՒՅԹ) ՎՆԱՍՆԵՐ, ԱՆԿԱԽ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, SPY24-ը, թե ոչ, ԶԳՈՒՇԱՑՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԵՎ ԱՆԳԱՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԸ ՉԻ ՉԻ. (Բ) ՀԱՄԱԽՄԲԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՈԼՈՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 10 ԱՄՆ դոլարը ԿԱՄ SPY24-ին Ձեր կողմից վճարված ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՔ ԱՄՍՈՒՄ: Որոշ նահանգներ թույլ չեն տալիս այս պարբերության սահմանափակումների տեսակները, ուստի դրանք կարող են չկիրառվել ձեզ վրա:
Փոփոխություններ


Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ վերանայել այս Պայմանները, և ամենաարդիական տարբերակը միշտ կտեղադրվի մեր կայքում: Շարունակելով մուտք գործել կամ օգտագործել Ծառայությունները վերանայումների ուժի մեջ մտնելուց հետո, դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել վերանայված Պայմաններով: Եթե ​​համաձայն չեք նոր պայմաններին, խնդրում ենք դադարեցնել Ծառայությունների օգտագործումը:
Տարբեր իրավական պայմաններ


ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԿԱՌԱՎԱՐՎԵՆ ՎԻՐՋԻՆԻԱՅԻ ՕՐԵՆՔՈՎ, Բացառությամբ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ: Վիրջինիայի Համագործակցության շրջանակներում դաշնային և նահանգային դատարանները բացառիկ իրավասություն կունենան լուծելու սույն Համաձայնագրից բխող ցանկացած վեճ: Դուք համաձայնում եք, որ սույն Համաձայնագիրը պետք է կատարվի Վիրջինիայի Համագործակցությունում, և որ ցանկացած գործողություն, վեճ, հակասություն կամ պահանջ, որը կարող է հարուցվել սույն Համաձայնագրի հիման վրա կամ բխող կամ կապված սույն Համաձայնագրի կամ դրա ենթադրյալ խախտումների հետ, պետք է: հետապնդվեք բացառապես Վիրջինիայի Համագործակցության դաշնային կամ նահանգային դատարաններում, և դուք, կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված չափով, սույնով հրաժարվում եք նիստի վայրը փոխելու իրավունքից որևէ այլ նահանգ, շրջան, շրջան կամ իրավասություն. պայմանով, սակայն,
Սույն Պայմանները կազմում են ձեր և SPY24-ի միջև Ծառայությունների վերաբերյալ ամբողջական և բացառիկ համաձայնագիրը և փոխարինում և փոխարինում են Ծառայությունների նկատմամբ կիրառելի ցանկացած այլ համաձայնագրեր, պայմաններ և պայմաններ: Այս Պայմանները չեն ստեղծում երրորդ կողմի շահառուի իրավունքներ: SPY24-ի կողմից դրույթը չկատարելը դա հետագայում դա անելու իր իրավունքից հրաժարում չէ: Եթե ​​դրույթը համարվում է անիրագործելի, Համաձայնագրի մնացած դրույթները կմնան ամբողջությամբ ուժի մեջ, և կատարվող ժամկետը կփոխարինվի, որը հնարավորինս սերտորեն արտացոլում է մեր մտադրությունը: Դուք չեք կարող վերագրել ձեր իրավունքներից որևէ մեկը սույն Պայմաններում, և ցանկացած նման փորձ անվավեր է, սակայն SPY24-ը կարող է վերագրել իր իրավունքները իր մասնաճյուղերից կամ դուստր ձեռնարկություններից որևէ մեկին կամ որևէ իրավահաջորդին՝ ի շահ Ծառայությունների հետ կապված որևէ բիզնեսի: SPY24 և դուք օրինական գործընկերներ կամ գործակալներ չեք. փոխարենը,
Կոնտակտային տվյալներ


Եթե ​​որևէ հարց ունեք այս Ծառայության պայմանների վերաբերյալ, կամ եթե ցանկանում եք որևէ պատճառով կապվել SPY24-ի հետ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ https://spy24.app հասցեով :
Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները


Սույն Պայմանների և դրույթների Համաձայնագիրը («Համաձայնագիրը») սահմանում է SPY24 կայքի, ծրագրային հավելվածների, ցանկացած այլ ապրանքների և ծառայությունների (միասնաբար՝ «Ծառայություններ») օգտագործման համար իրավականորեն պարտադիր պայմանները: Սույն Համաձայնագրում օգտագործված «մենք» և «մեր» տերմինները վերաբերում են SPY24-ին: Օգտագործելով Ծառայությունները՝ դուք («Օգտատերը») համաձայնում և ընդունում եք սույն Համաձայնագրի պայմանները, եթե համաձայն չեք կամ ընդունում սույն Համաձայնագրի պայմանները, դուք պետք է անմիջապես դադարեցնեք Ծառայությունների օգտագործումը:
Մենք իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի փոփոխելու, փոփոխելու կամ թարմացնելու սույն Համաձայնագիրը առանց նախնական ծանուցման: Ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում անմիջապես մեր կայքում տեղադրվելուց հետո: Ձեր կողմից Ծառայությունների շարունակական օգտագործումը ցանկացած նման փոփոխությունների տեղադրումից հետո հանդիսանում է Համաձայնագրի և դրա փոփոխությունների ձեր ճանաչումն ու ընդունումը: Սույն Համաձայնագիրը չի կարող փոփոխվել, բացառությամբ սույն կետում նախատեսված դեպքերի:
Երաշխիքների ժխտում


Ծառայությունները տրամադրվում են SPY24-ի կողմից «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով: Կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, SPY24-ը որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չի տալիս՝ հստակ կամ ենթադրյալ, Ծառայությունների օգտագործման կամ օգտագործման արդյունքների վերաբերյալ՝ դրանց ճշտության, ճշգրտության, հուսալիության կամ այլ կերպ: SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրում Ծառայությունների օգտագործման ցանկացած ընդհատումների համար: SPY24-ը հրաժարվում է բոլոր երաշխիքներից՝ կապված տրամադրված տեղեկատվության հետ, ներառյալ՝ առևտրականության և որոշակի նպատակի համար համապատասխանության ենթադրյալ երաշխիքները և չխախտելը: Որոշ իրավասություններ թույլ չեն տալիս բացառել ենթադրյալ երաշխիքները. հետևաբար վերը նշված բացառումը համարել անկիրառելի։
Պատասխանատվության սահմանափակում


SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ վնասի համար, և, մասնավորապես, SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ հատուկ, անուղղակի, հետևանքային կամ պատահական վնասների կամ շահույթի կորստի, եկամուտների կորստի կամ օգտագործման կորստի համար, որոնք առաջանում են կամ Ծառայության հետ կապված՝ անկախ նրանից՝ նման վնասները ծագում են պայմանագրով, անփութության, խախտման, օրենքով, արդարության, օրենքով կամ այլ կերպ, նույնիսկ եթե SPY24-ին տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին:
Փոխհատուցում


Օգտագործողը համաձայնում է փոխհատուցել և պահել SPY24-ին, նրա գործընկերներին, դուստր ձեռնարկություններին, դուստր ձեռնարկություններին, սպաներին և աշխատակիցներին, որոնք անվնաս են որևէ պահանջից կամ պահանջից, ներառյալ ողջամիտ փաստաբանների վճարներն ու ծախսերը, որոնք կատարվել են երրորդ կողմի կողմից՝ Օգտատիրոջ կողմից օգտագործման հետևանքով կամ բխող: Ծառայությունները, սույն Համաձայնագրի խախտումը կամ Օգտատիրոջ կամ Օգտատիրոջ համակարգչից օգտվող Ծառայությունների այլ օգտվողների կողմից որևէ մտավոր սեփականության կամ որևէ անձի կամ կազմակերպության որևէ այլ իրավունքի խախտում:
Փոփոխություններ և ծառայությունների ընդհատում

SPY24-ը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխելու կամ դադարեցնելու Ծառայությունները Օգտատիրոջը ծանուցելով կամ առանց դրա: SPY24-ը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կամ որևէ երրորդ կողմի առաջ, եթե SPY24-ը կիրառի Ծառայությունները փոփոխելու կամ դադարեցնելու իր իրավունքը: Օգտատերը ընդունում և ընդունում է, որ SPY24-ը չի երաշխավորում շարունակական, անխափան կամ անվտանգ մուտք դեպի Ծառայություններ, և Ծառայությունների գործարկումը կարող է խանգարվել կամ բացասաբար ազդել մեր վերահսկողությունից դուրս գտնվող բազմաթիվ գործոնների կամ հանգամանքների վրա:
Հղումներ դեպի այլ կայքեր


Մեր Օգտագործողները կարող են գտնել գովազդ կամ այլ բովանդակություն մեր կայքում, որը կապված է մեր գործընկերների, մատակարարների, գովազդատուների, հովանավորների, արտոնագրողների և այլ երրորդ կողմերի կայքերին և ծառայություններին: Մենք չենք վերահսկում բովանդակությունը կամ հղումները, որոնք հայտնվում են այս կայքերում և պատասխանատվություն չենք կրում մեր Կայքին կամ մեր Կայքից կապված Կայքերի կողմից կիրառվող պրակտիկայի համար: Բացի այդ, այս կայքերը կամ ծառայությունները, ներառյալ դրանց բովանդակությունը և հղումները, կարող են երբեմն փոխվել: Այս կայքերն ու ծառայությունները կարող են ունենալ իրենց գաղտնիության քաղաքականությունը և հաճախորդների սպասարկման քաղաքականությունը: Ձեր զննարկումը և ցանկացած այլ Կայքի հետ շփումը, ներառյալ Կայքերը, որոնք կապված են մեր Կայքի հետ, ենթակա են այդ Կայքի սեփական պայմաններին և քաղաքականությանը: Եթե ​​դուք անձնական տվյալներ եք ներկայացնում այդ Կայքերից որևէ մեկին, ձեր տեղեկատվությունը կարգավորվում է նրանց գաղտնիության քաղաքականությամբ:
Կառավարող օրենք


Սույն Համաձայնագիրը, ներառյալ ցանկացած հետագա կանոններ, քաղաքականություններ կամ ուղեցույցներ, որոնք ներառված են սույն հղումով, պետք է կառավարվեն և մեկնաբանվեն Կիպրոսի օրենքներին համապատասխան՝ առանց որևէ իրավական կանոնների ընտրության ուժի մեջ մտնելու: Մենք չենք պնդում, որ մեր Ծառայությունները տեղին են, օրինական կամ հասանելի այլ վայրերում օգտագործելու համար:
Ծրագրային ապահովման լիցենզիայի պայմաններ


SPY24-ը պատկանում է SPY24 ծրագրային հավելվածների («Ծրագրաշար») բոլոր հեղինակային իրավունքները և (այլ) սեփականության իրավունքը: Սույնով մենք ձեզ թույլտվություն ենք տալիս օգտագործել Ծրագրաշարի մեկ օրինակ ցանկացած առանձին սարքի վրա, պայմանով, որ Ծրագրաշարը ցանկացած պահի օգտագործվում է միայն մեկ սարքի վրա:
Դուք չեք կարող (և չեք կարող թույլ տալ որևէ մեկին դա անել).
Պատճենեք (բացառությամբ կրկնօրինակի մեկ օրինակի առկայության) կամ օգտագործեք Ծրագրաշարը ցանկացած ձևով, որը բացահայտորեն թույլատրված չէ վերը նշված լիցենզիայի իրավունքներով, տարածեք, վարձակալեք, վարձակալեք կամ ենթալիցենզիա տրամադրեք Ծրագրաշարի ամբողջ կամ որևէ մասի.


Փոփոխել, փոփոխել կամ ստեղծել Ծրագրաշարի որևէ մասի ածանցյալ աշխատանք.


Ապակոմպիլացնել, հակադարձ ինժեներ պատրաստել կամ այլ կերպ փորձել ստանալ Ծրագրաշարի սկզբնական կոդը կամ հիմքում ընկած ալգորիթմները, օգտագործողի միջերեսի տեխնիկան կամ Ծրագրում մարմնավորված այլ գաղափարներ.


Ծրագրաշարը փոխանցեք ցանցով և/կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ օգտագործելով ցանկացած միջոց:


Այս լիցենզիան չի կարող փոխանցվել:
Ծրագրային ապահովման և ծառայություններից օգտվելու իրավական նախադրյալներ


SPY24 ծրագրակազմը և ծառայությունները նախատեսված են միայն ձեր երեխային կամ աշխատակցին վերահսկելու համար՝ օգտագործելով ձեր էլեկտրոնային սարքավորումները: Մենք յուրաքանչյուրը սահմանում ենք հետևյալ կերպ.
Երեխա. Ձեր օրինական երեխան, ով 18 տարեկանից ցածր է, օգտագործելով ձեր սեփական սարքը:
Աշխատակից. Ձեր աշխատակիցն այն ընկերությունում, որը դուք պատկանում եք, ԿԱՄ աշխատակիցը նույն ընկերությունում, որտեղ դուք ունեք ղեկավարական պարտականություններ, սարքը, որը պատկանում է ընկերությանը և տրված է աշխատողին ընկերության սարքավորումների վերաբերյալ ձեր ընկերության քաղաքականության համաձայն:
Մեր ծառայություններից օգտվելու համար դուք ՊԵՏՔ Է համաձայնեք հետևյալ պայմաններին.
Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ ձեզ է պատկանում այն ​​սարքը, որի վրա կտեղադրեք ծրագրաշարը, կամ որ դուք ստացել եք տիրոջ գրավոր համաձայնությունը՝ լինել սարքի և դրա օգտագործողների լիազորված ադմինիստրատորը:


Դուք համաձայնում եք, որ կստուգեք բոլոր տեղական, նահանգային և դաշնային օրենքները՝ համոզվելու համար, որ համապատասխանում եք ձեր տարածաշրջանի բոլոր օրենքներին: Ձեր տարածքում կարող է անօրինական լինել ձեր սեփական սարքով այլ անձանց վերահսկելը: Դուք երբեք չեք վերահսկի որևէ մեծահասակի առանց նրա վավեր թույլտվության:


Եթե ​​դուք տեղադրում եք SPY24 ծրագրային հավելվածներ սարքի վրա, որը դուք չեք պատկանում, կամ առանց մշտադիտարկվող օգտատիրոջ համապատասխան համաձայնության, մենք հնարավորինս կհամագործակցենք օրենքի պաշտոնյաների հետ: Սա ներառում է պահանջվող հաճախորդի տվյալների և գնման/արտադրանքի հետ կապված ցանկացած այլ տեղեկատվության փոխանցում:


Հրաժարում պատասխանատվությունից. մենք բացարձակապես չենք ներում մեր ծրագրաշարի օգտագործումը անօրինական նպատակներով, որը ներառում է SPY24-ի օգտագործումը՝ ձեր ամուսնուն, ընկերուհուն/ընկերոջը կամ զուգընկերոջը լրտեսելու համար:
Ծրագրային ապահովման և ծառայությունների օգտագործման տեխնիկական նախադրյալներ


Դուք պետք է ունենաք անսահմանափակ ֆիզիկական մուտք դեպի սարք, որը պետք է վերահսկվի: Մենք սահմանում ենք անսահմանափակ ֆիզիկական մուտքը որպես.
Օգտատիրոջը հասանելի է սարքը, մինչ մոնիտորինգի ենթակա սարքը գտնվում է նրա ձեռքում՝ անմիջական ֆիզիկական հսկողությամբ. և


Օգտատերը ունի բոլոր գաղտնաբառերը, անցագրի կոդերը, էկրանի կողպման կոդերը և այլն՝ սարքը բացելու համար, որը պետք է մոնիտորինգի ենթարկվի՝ մուտք ստանալու համար. և


Օգտատերը պատշաճ կերպով ապաակտիվացրել և/կամ կարգաբերել է սարքի հակավիրուսային ծրագիրը, որպեսզի Ծրագրաշարը թույլ տա անկաշկանդ գործարկել վերահսկվող սարքի վրա:


Հեռակա տեղադրման համար TeamViewer-ը պետք է տեղադրվի և աշխատի թիրախային սարքի վրա:


Նախքան SPY24 ծրագրաշարը տեղադրելը, դուք պետք է Jailbreak կատարեք iPhone սարքը, որը ցանկանում եք վերահսկել: Անհնար է տեղադրել SPY24-ը, եթե չկարողանաք Jailbreak կատարել թիրախային iPhone-ը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ SPY24-ը դեռ չի աջակցում Windows Phone 7 բջջային սարքերին: Համատեղելիության պահանջների ամբողջական ցանկը հասանելի է այստեղ:
Փոխհատուցման քաղաքականություն


Օգտագործողը կարող է մեզ ուղարկել գումարի վերադարձի հարցում, եթե կարծում է, որ իրավասու է դրա համար: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար, թե ինչպես են վերադարձվում գումարները, խնդրում ենք գնալ մեր «Վերադարձման քաղաքականության» էջ:
Օգտագործողի տվյալների կրկնօրինակում


SPY24-ն ապահովում է ողջ պահպանում պահուստավորված բոլոր տվյալների համար, բացառությամբ լուսանկարների և տեսանյութերի, որոնք ավտոմատ կերպով կջնջվեն 120 օր հետո իր սերվերից:
Տեսանելիություն


100% աննկատելի (iPhone և Android 4-9)
Բաժանելիություն


Եթե ​​սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ որևէ պատճառով համարվում է անօրինական, ուժը կորցրած կամ անիրագործելի, մյուս դրույթները (և մասամբ կատարվող ցանկացած դրույթ) դրանով չեն ազդի և կմնան ուժի մեջ և կիրառելի առավելագույն հնարավոր չափով:
Գաղտնիության քաղաքականություն


Օգտագործողը համաձայնում է, որ ընդունելով սույն Համաձայնագիրը, Օգտատերը համաձայնում է օգտագործել և բացահայտել իր անձնական նույնականացման տվյալները և մեր Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նկարագրված այլ գործելակերպերը:


whatsapp chat